top of page

Povratak kući

Authors

Year

Location

Solo Exhibition

Aida Šehović 

2024.

Sarajevo, BiH

Aida Šehović 

Povratak kući

19. april 2024 - 10. maj 2024

Otvorenje izložbe: 18:00h 

Galerija Manifesto, Despićeva 3. 

Kustosko vođenje kroz izložbu: 26. aprila 2024 u 19:00h

 

Kustos: Irfan Hošić sa Adnom Muslija

 

Šta je dom i kako ga razumjeti kada je njegova fizička lokacija uništena, izbrisana ili zaboravljena? – inicijalno je pitanje umjetnice Aide Šehović postavljeno izložbom Povratak kući. Izložba je zasnovana na osobnom izbjegličkom iskustvu umjetnice iz 1990-ih i uključuje  migracijska iskustva i izazove osoba u pokretu, a koji su se spletom okolnosti našli u Bosni i  Hercegovini. Pritom preklapanje osobnog sa kolektivnim prerasta u socijalni igrokaz unutar  kojega performativnost izmještenosti i težnja za „domom“ istražuje odnose sa različitim  kulturalnim pozadinama globaliziranog svijeta danas. Artikulirajući pogled specifično iz  bosanskohercegovačke pozicije – kao zemlje na vanjskom rubu Evropske Unije koja se zadnjih  nekoliko godina pretvorila u teško kontrolisano čvorište kretanja ljudi na tzv. Balkanskoj ruti – izložba promišlja pitanje pripadnosti u povijesnoj i prostornoj perspektivi, te koristeći se  praksama vizuelne kulture (crtež, video, dizajn) i alatima socijalne prakse, zamišlja eventualno  uprizorenje i osnovnu viziju doma izmještenih pojedinaca. Vežući svoju ideju uz boravak u  jednom od izbjegličkih kampova u Bihaću tokom 2021. godine, Aida Šehović kreira platformu  za osobnu priču ali i za priču drugih koji su marginalizovani, obespravljeni i poniženi. Stoga je  ova izložba svojevrsni „sigurni prostor“ međusobnog razumijevanja i empatije.  

Izložba je sastavljena iz dvije metodološki i medijalno različite cjeline. Pod jedan – video  instalacije Apartman iz 2021. godine koja prikazuje roditelje umjetnice kako mentalnim  vježbama sjećanja rekonstruišu memoriju vezanu uz fizički pojam doma. Pod dva – crtežima  izbjeglica i migranata u kojima su utkane priče o domu kojeg su napustili ili domu ka kojem teže.  

Apartman je dvokanalni video dokument procesa evociranja porodičnih uspomena i sjećanje na  „prošli život“ porodice sa iskustvom prisilne migracije, tačnije, izbjegličkom pozadinom. Dvoje odraslih ljudi sjede za stolom u „novom“ američkom domu te sa olovkom i papirom rekonstruišu  tlocrtnu osnovu njihovog „izgubljenog“ porodičnog stana u kojem su doživjeli najsretnije  životne trenutke dok nisu protjerani. Intonacija i metrika rada obavijeni su osjećajem nostalgije i  melankolije. Rad govori i o „nevidljivim“ posljedicama etničkog protjerivanja, o osobnim  sjećanjima i društvenim lomovima u Bosni i Hercegovini za koje umjetnica kaže: „Ovo su za nas  vrlo ozbiljne rane koje ne prolaze već su samo duboko potisnute“. 

 

Sa druge strane, izložba uključuje likovne artefakte nastale u sklopu radionice pod nazivom  „Crtanje prema kući“ u kojoj su sudjelovale osobe u pokretu, a koje su se u vremenu nastanka  crteža, zbog rigidne migracijske politike i strogog graničnog režima EU-a, 2021. godine našli u  Bosni i Hercegovini i Bihaću. Pored socijalne i interkulturalne interakcije, radionica je  podrazumijevala korištenje crteža kao alata zamišljanja i prisjećanja svojevrsnog povratka domu  – bilo da se radi o onome napuštenom ili željenom ka kojem se stremi. Pritom komplikacije koje  su skrivene iza bolnih i traumatičnih boravaka na neželjenim destinacijama, stanicama u potrazi  za novim domom, postaju realnost koja se zanemaruje, potiskuje i negira. 

Irfan Hošić

bottom of page