top of page

Black Box 

Authors

Year

Location

Solo Exhibition

Vuk Đurić

2024.

Sarajevo, BiH

About the exhibition 

(Bosanski ispod)

 

Gallery of Contemporary Arts Manifesto is pleased to announce the solo exhibition "Black Box" by Vuk Đurić. The performative opening will be held on March 15, starting at 19:00.

 

In mainstream culture, the term >>black box<< has become known as a label for a device that records all flight data and is used as a key source in plane crash investigations. However, it is also used in other fields and industries - from physics and computer technologies to behavioral psychology - and always implies an unknown, opaque, or non-transparent data processing process. Therefore, a broader understanding of this term inevitably leads to the realization that black boxes are all around us. And in us.

 

With this exhibition, Vuk Đurić, for the first time, presents "the output data of the black box of his life," i.e., dozens of sketchbooks filled with drawings from cover to cover. Thousands of visual records are the product of ten years of analyzing and recording the world around him and in him. Like any other black box, this exhibition leaves the artistic process somewhat hidden and non-transparent while offering a large amount of output visual data that needs to be individually and subjectively decoded.

That is why Đurić's works can only be viewed individually, so we invite you to book a visit via the link: https://doodle.com/bp/manifesto1/crna-kutija-by-vuk-uri
The exhibition is open until April 13, 2024.

 

Vuk Đurić was born in 1992 in Istok. He graduated from the Faculty of Arts in Pristina, headquartered in Kosovska Mitrovica, at the Graphic Design department. He completed his master's studies at the same faculty in 2018. He coordinates the artistic activities of the Days of Urban Culture (DUK) festival in Čačak. He is in charge of several projects and participated in two art colonies. He created dozens of murals in public spaces in the country and abroad. So far, he has exhibited in dozens of group exhibitions; some of the more recent ones are Artinfest 4 (Fabrika Pfaff, Kaiserslautern, 2018), Squared Skills (Culture pop Gallery, Berlin, 2019), Dok 10 (Ustanova kulture Parobrod, Belgrade, 2021), and LAGraffiti (Lag Gallery, Belgrade, 2022). He presented his work at eight independent exhibitions, among which the most recent are Who's Afraid of the Wolf Yet? (N.O. Concept gallery, Belgrade, 2021), and Exhibition of paintings (Kulturni centar Čačak, 2023).

_______________________________________________________

 

(Bosanski)

O izložbi

Galerija savremenih umjetnosti Manifesto sa zadovoljstvom najavljuje izložbu Vuka Đurića pod nazivom “Crna kutija”. Performativno otvorenje bit će upriličeno 15. marta s početkom u 19:00 sati. 

 

U mainstream kulturi, pojam >>crna kutija<< postao je poznat kao oznaka za uređaj koji bilježi sve podatke o letu i biva korišten kao ključni izvor u istragama avionskih nesreća. Međutim, on biva korišten i u drugim oblastima i industrijama – od fizike preko računarskih tehnologija do bihevioralne psihologije – te uvijek podrazumijeva nepoznat, nedokučiv, ili netransparentan proces obrade podataka. Šire razumijevanje ovog pojma, dakle, neminovno dovodi i do spoznaje da su crne kutije svuda oko nas. I u nama.

 

Vuk Đurić ovom izložbom po prvi put javnosti predstavlja “izlazne podatke crne kutije svog života”, odnosno desetine blokova za crtanje, ispunjenih od korice do korice. Hiljade vizualnih zapisa proizvod su desetljetnog analiziranja i bilježenja svijeta oko njega i u njemu. Poput svake druge crne kutije, ova izložba umjetnički proces ostavlja u izvjesnoj mjeri skrivenim i netransparentnim, istovremeno nudeći veliku količinu izlaznih vizualnih podataka koje je potrebno individualno i subjektivno dekodirati. 

Upravo zato Đurićeve radove moguće je pogledati isključivo individualno, pa svi zainteresovani mogu rezervisati termin posjete putem linka: https://doodle.com/bp/manifesto1/crna-kutija-by-vuk-uri 

Izložba je otvorena do 13. aprila 2024. godine. 

Vuk Đurić rođen je 1992. godine u Istoku. Diplomirao je na Fakultetu umetnosti u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, na odsjeku Grafički dizajn. Master studije završio je na istom fakultetu 2018. godine. Koordinator je likovnih djelatnosti festivala Dani urbane kulture (DUK) u Čačku. Nosilac je nekoliko projekata, kao i učesnik dvije likovne kolonije. Izveo je na desetine murala na javnim površinama u zemlji i inostranstvu. Do sada je izlagao na desetinama grupnih izložbi, a neke od recentnijih su Artinfest 4 (Pfaff factory, Kaiserslautern, 2018), Squared Skills (Galerija Culture pop, Berlim, 2019.), Dok 10 (Ustanova kulture Parobrod, Beograd, 2021.), te LAGraffiti (Lag gallery, Beograd, 2022.). Svoj rad je predstavio na osam samostalnih izložbi, među kojima su najrecentnije Ko se boji Vuka još? (N.O. Concept galerija, Beograd, 2021.), te Izložba slika (Kulturni centar Čačak, 2023.).

bottom of page