top of page
Landing Pag - cover - 5.png

LET’S (RE)CONSTRUCT MANIFESTO
//(RE)KONSTRUIŠIMO MANIFESTO

Help us renovate an old Austro-Hungarian venue,
and turn it into a hybrid cultural space Manifesto.

//Pomozite nam da obnovimo stari austrougarski poslovni prostor
i pretvorimo ga u Galeriju savremenih umjetnosti Manifesto

(Bosanski ispod)

During the first six months of its existence, Gallery Manifesto was a nomad borrowing space from different institutions. In February 2022. it finally got its home - a beautiful space in Despićeva street in the very heart of Sarajevo’s old town owned by the Municipality. However, this space needs some renovation. Since we, the Manifesto’s co-founders, are young people whose only capital is passion, determination, and knowledge, and since state institutions do not fund projects like this one, we decided to believe in the power of community and launch a crowdfunding campaign.

Our Goal

We need to collect €30.000 (BAM 60.000) for the renovation and equipment of the Gallery Manifesto. This space used to be a print shop, storage, sewing manufacture, and it finally has a chance of becoming something bigger - a center for contemporary arts and critical thinking, dedicated to all the people looking for a place where ideas for a better future are born.

The Campaign

When our architects gave us the calculation of the construction costs, we felt scared and helpless. But only for a second. As we decided to trust in the power of community, great things started to happen. The word about Manifesto spread fast, and support started coming in from all sides of the world. Thanks to all of you who shared our story, supported our project, and stood by our side, we collected €31,117.88 (BAM 61,015.58)!!! We wouldn't be able to do any of this without you! Gallery Manifesto will get a perfect home. The cultural revolution is already happening!

The Support

Establishing a gallery and launching a crowdfunding campaign is a long process that requires a great set of skills. Lucky for us, we had a whole team behind our back, advising, helping, and encouraging us! Collaborations, partnerships, and all sorts of exchanges form a united network of cultural institutions and workers. By sharing expertise, spaces, equipment, ideas, and thoughts we are practicing much-needed solidarity and empathy. Organizations like Lift, Warm, War Childhood Museum, Kuma and Schuler Helfen Leben did not only advise us and share their knowledge and experience, but they also supported our crowdfunding campaign. Manifesto was supported by numerous companies that contributed to our campaign in many ways. The trust they are putting in Manifesto makes us confident that we are doing something the whole community needs, and the investments they are making give us the feeling of security, hope, and gratitude. We are honored to have you as backers! Thank you!

Frame 7.jpg
Frame 8.jpg
Frame 10.jpg
Frame 9.jpg
Frame 12.jpg
Frame 11.jpg
Naš cilj

(Bosanski)

 

Prvih šest mjeseci svoj postojanja, Galerija Manifesto je bila nomad koji je posuđivao prostor od različitih institucija. U februaru 2022. godine, napokon je dobila svoj dom - predivni prostor u Despićevoj ulici u samom srcu sarajevskog Starog grada, u vlasništvu Općine. Međutim, ovom prostoru je potrebno renoviranje. Obzirom da smo mi, suosnivači_ce Manifesta, mladi ljudi čiji je jedini kapital strast, odlučnost i znanje, te obzirom da državne institucije ne finansiraju ovakvu vrstu projekata, odličili smo vjerovati u moć zajednice i pokrenuti crowdfunding kampanju.

 

Potrebno je prikupiti €30.000 (BAM 60.000) za renoviranje i opremanje Galerije savremenih umjetnosti Manifesto. Ovaj prostor je nekada bio tiskara, skladište i krojačka radionica. Godinama je bio prazan i ruglo u samom srcu Starog grada. Napokon može biti nešto više - početna tačka male kulturne revolucije. A vi imate priliku da budete dio toga!

Kampanja

Kada su nam arhitekti dali okviru procjenu građevinskih troškova, osjećali smo strah i bespomoćnost. Ali samo na trenutak! Odlučili smo vjerovati u moć zajednice i velike stvari su počele da se dešavaju. Riječ o Manifestu se proširila veoma brzo i podrška je počela da stiže sa svih strana svijeta. Prikupili smo € 26,763 (BAM 52.137) i približili se našem cilju. Ostalo je još samo nekoliko dana do kraja naše crowdfunding kampanje i još samo malo moramo vjerovati u moć zajednice. Podržite Manifesto i budite dio male kulturne revolucije.

Podrška

Osnivanje galerije i pokretanje crowdfunding kampanje je dug proces koji zahtijeva izuzetne sposobnosti. Mi smo na našu sreću imali cijeli tim iza nas, koji nas je savjetovao, pomagao i ohrabrivao. Saradnje, partnerstva i sve vrste razmjene čine ujedinjenu mrežu kulturnih institucija i radnika. Dijeljenjem ekspertiza, prostora, opreme, ideja i promišljanja prakticiramo prijeko potrebnu solidarnost i empatiju. Organizacije poput Lifta, Warma, Muzeja ratnog djetinjstva, Kume i Schuler helfen leben nisu samo bile tu da nas posavjetuju i podijele svoja znanja i iskustva, već i da podržaju našu kampanju. Manifesto je podržalo nekoliko kompanije koje su doprinijele našoj kompaniji na mnogo načina.Povjerenje koje imaju prema Manifestu čini nas sigurnima da radimo nešto što je cijeloj zajednici potrebno, a investicije koje prave daju nam osjećaj sigurnosti, nade i zahvalnosti. Počastvovani smo što imamo vašu podršku! Hvala vam!

*If you still want to support Manifesto, even though our Indiegogo campaign ended, you still have the chance to contribute via direct donations to our "6 hiljada cenera" campaign. You can find the instructions below:

*Ukoliko još imate želju da podržite Manifesto, unatoč tome što se naša Indiegogo kampanja završila, možete da donirate direktno na našu kampanju "6 hiljada cenera". Instrukcije se nalaze u nastavku:

These are the main instructions for donating to "6 hiljada cenera" campaign:

 

  • You can contribute by making a direct donation to our civil society organisation's bank account, using following info:

Name of Organisation: Udruženje “Obojena Klapa”

Organisation Adress: Kasima Efendije Dobrače 14 

Bank Name: Raiffeisen bank dd
Bank Address: Zmaja od Bosne bb
Bank Postcode :71 000

Account Number: 1610000152990060

IBAN: BA391611000002739726

Swift: RZBABA2S

  • Donate personally by visiting Gallery Manifesto. Contact us via email info@manifesto.gallery and make your appointment.  


 

Ovo su osnovne upute za doniranje kampanji "6 hiljada cenera":

 

  • Donacije možete izvršiti direktnom uplatom na bankovni račun našeg Udruženja, koristeći sljedeće informacije:

Naziv organizacije: Udruženje “Obojena Klapa”

Adresa Udruženja: Kasima Efendije Dobrače 14

Ime banke: Raiffeisen bank dd
Adresa banke: Zmaja od Bosne bb
Poštanski broj: 71 000

Transakcijski broj: 1610000152990060

IBAN: BA391611000002739726

Swift: RZBABA2S

  • Donirati možete i lično, posjetom Galeriji Manifesto. Kontaktirajte nas na mail info@manifesto.gallery i najavite svoj dolazak.   


 

DSC_8970_edited.jpg
bottom of page