top of page

About
// O nama 

(Bosanski ispod)

Gallery Manifesto and all its activities come to life from within community, with the aim to serve it, in order to make it better.

Mission

 

Our vision is to establish a sustainable and strategic model for contemporary arts production, and to create a hybrid cultural space where the community will use art to tackle social and political problems. Our vision is to start a small cultural revolution. 

 

Our overall objective is to provide space, opportunities, and help in production, presentation and affirmation of contemporary arts, and to use art as a tool for initiation of dialogue on social and political problems. 

Our specific objectives are: 

  1. creating diverse and high-quality exhibitions/ performances, multimedia settings;

  2. initiating the development of art market; 

  3. establishing strong and wide network of cultural organizations, institutions, collectives and individuals; 

  4. popularizing contemporary arts with wider public by using various marketing and didactic strategies; 

  5. building educational programmes for young artists and amateurs 

Vision

(Bosanski)

Manifesto i sve njene aktivnosti rađaju se u zajednici, s ciljem da joj služe, kako bi ju učinile boljom.

Misija

Naša vizija je uspostaviti održiv i strateški model za produkciju savremenih umjetnosti i kreirati hibridni kulturalni prostor u kojem će zajednica koristiti umjetnost da se uhvati u koštac sa društvenim i političkim problemima. Naša vizija je pokrenuti malu kulturnu revoluciju. 

Naš opći cilj je omogućiti prostor, prilike i pomoć u produkciji, prezentaciji i afirmaciji savremenih umjetnosti, te iskoristiti umjetnost kao sredstvo inicijacije dijaloga o društvenim i političkim problemima. 

 

Naši specifični ciljevi su:

  1. Kreiranje raznovrsnih i kvalitetnih izložbi/ performansa/ multimedijalnih postavki; 

  2. iniciranje razvoja tržišta umjetnina; 

  3. uspostavljanje jake i široke mreže kulturnih organizacija, institucija, kolektiva i pojedinaca;

  4. populariziranje savremenih umjetnosti u široj publici korištenjem marketinških i didaktičkih strategija; 

  5. izgradnja edukacijskih programa za mlade umjetnike i amatere; 

Vizija

Adna Muslija
Benjamin Čengić
Ajla Salkić

Adna Muslija

Art Curator

//Kustosica

Benjamin Čengić

Director

//Direktor

Ajla
Salkić

Marketing 

Designer

//Marketing dizajnerica

Our team 

(Bosanski ispod)

We are Adna, Ajla, Kemil, and Benjamin - a group of friends who believe that by creating a platform for artistic production and education leads to a path for a better future. 

 

Adna Muslija is Curator of Gallery Manifesto. She holds a M.A in Painting and Art Education and is currently finishing a double major M.A program in Art History and Comparative literature. Besides developing her own artistic practice, and participating in numerous local and international exhibitions, she has been a part of several curatorial teams. So far she has curated dozens of solo and group shows. Her texts in the field of art/literature theory and critique have been published in several acclaimed magazines and publications. 

 

Ajla Salkić, Marketing Designer of Gallery Manifesto, holds a Bachelor Degree in Graphic Design, and has 10+ years of professional experience in the fields of Marketing, Design, and Photography. In 2016 she received the “Alija Kučukalić Award”, for best student at the Academy of fine Arts in Sarajevo. She participated in several local and regional solo and group exhibitions. While working in Marketing agencies she had the opportunity to be a part of numerous campaigns and projects, some of her clients include Gloria Natural Cosmetics, Dubai Expo 2020, RYCO, Frutisan, UniCredit bank, Bingo, Pomozi.ba,Sharjah Excellence Awards, UNICEF, UNDP, Klika and many more. Currently she is working at Via Media, as a Junior Creative Director. 

 

Benjamin Čengić, Director of Gallery Manifesto, started investigating his surroundings and society through painting graffiti in his early age. He graduated Academy of Performing Arts in Sarajevo on the department for Production and Management. Apart of working on numerous film productions, cultural manifestations and festivals, in 2016 he organized a Non-government organization called “Obojena Klapa” (Coloured Slate) with the main vision of turning the city of Sarajevo into an open air gallery. In 2021. He founded a street art festival “FASADA”. He is a street artist, educator and activist always in search of new ways of expressing his mission of making the world a better place. 

______________________________________________________

(Bosanski)

Naš tim 

Adna Muslija je kustosica Galerije Manifesto. Magistrirala je na Akademiji likovnih umjetnosti na Nastavničkom odsjeku, smjer slikarstvo, a trenutno završava dvopredmetni master program Historija umjetnosti i komparativna književnost. Pored vlastite umjetničke prakse i brojnih lokalnih i međunarodnih izložbi, bila je članica nekoliko kustoskih timova. Do sada je kurirala desetinu samostalnih i grupnih izložbi. Njeni tekstovi iz oblasti umjetničke/književne teorije i kritike objavljeni su u nekolicini priznatih časopisa i publikacija. 

 

Ajla Salkić, marketing dizajnerica Galerije Manifesto, završila je Bachelor program iz grafičkog dizajna i ima 10+ godina profesionalnog iskustva u oblastima marketinga, dizajna i fotografije. Dobitnica je nagrade za najboljeg studenta na Akademiji likovnih umjetnosti Sarajevo “Alija Kučukalić”, za 2016. godinu. Učestvovala je na nekoliko lokalnih i regionalnih izložbi. Radeći u marketinškim agencijama imala je priliku biti dijelom mnogobrojnih kampanji i projekata, a neki od njenih klijenata su Gloria Natural Cosmetics, Dubai Expo 2020, RYCO, Frutisan, UniCredit bank, Bingo, Pomozi.ba,Sharjah Excellence Awards, UNICEF, UNDP, Klika i mnogi drugi. Trenutno radi u agenciji Via Media, kao Junior Creative Director.

 

Benjamin Čengić, direktor Galerije Manifesto, je kao mladić započeo istraživati svoju okolinu i društvo kroz crtanje grafita. Završio je Bachelor program na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu na odsjeku za Produkciju i menadžment. Pored intenzivnog rada u filmskoj produkciji i produkciji kulturnih manifestacija i festivala, 2016. godine osniva udruženje “Obojena klapa” s vizijom da Sarajevo pretvori u galeriju na otvorenom. Festival FASADA osniva 2021. godine. On je ulični umjetnik, edukator i aktivist koji uvijek traga za novim načinima izražavanja svoje misije da svijet učini boljim mjestom. 


bottom of page